Aktuality
 • Vítame Vás na domovských stránkach firmy Pemax.
Štatistika
TOPlist
Ponuka
 • autorizovaný bezpečnostný technik
 • koordinátor bezpečnosti práce
 • previerky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • vypracovanie a udržiavanie dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • vykonávanie činností bezpečnostno - technickej služby v súlade s § 22 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre pracoviská, priestory a činnosti objednávateľa
 • technik požiarnej ochrany
 • previerky z požiarnej ochrany
 • vypracovanie a udržiavanie dokumentácie požiarnej ochrany
 • vykonávanie činností zameraných na predchádzanie vzniku požiaru v objektoch a priestoroch objednávateľa, v súlade so zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii
 • vykonávanie činností zameraných na správu bytov a správu nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, §8 a jeho noviel, č. 367/2004, §8, §8a, 8b, č. 268/2007 v znení neskorších predpisov
 • vykonávanie činností zameraných na správu nehnuteľností
copyright © 2007 | by Shuro | všetky práva vyhradené